News
WMM Staytoday

WMM Staytoday

For a Maastricht based Housing management group we put the focus on their new product with a design and content solution.

Ter Steege Vastgoed

Ter Steege Vastgoed (real estate) is a company with many branches in the Netherlands. Active and renowned in the construction industry.

European Synchrotron Radiation Facility

The ESRF needed a new look for their plone-website. They selected Atopia because of the combined plone-knowledge and strong graphic design. Atopia created a installable plone theme product for ESRF.

 

Werkwijze

Atopia combineert duidelijke leveringsspecificaties en een dichtgetimmerd kostenplaatje met flexibiliteit, deskundigheid en open communicatie. Gefaseerd: duidelijk en flexibel

Gefaseerd: duidelijk en flexibel

Wij realiseren projecten stapsgewijs in duidelijk gefaseerde tussenopleveringen: ontwerp, prototype, eindoplevering. Complexere projecten kennen extra ontwerp-, test- en service fases. De feedback die dit oplevert gebruiken wij om het project goed op koers te houden en zonodig bij te sturen. Deze gefaseerde projectmethodiek maakt een optimale balans tussen duidelijkheid en flexibiliteit mogelijk.

Consultancy: deskundigheid en samenhang

Uw contactpersoon inventariseert uw wensen, problemen en omstandigheden. Op basis van zijn rapportage gaat ons multidisciplinaire team aan de slag. In intensief overleg combineren wij informatie ontwerp, interactie ontwerp, grafische vormgeving, business logica en technisch ontwerp tot een samenhangende analyse en plan van aanpak. In gesprek met u toetsen wij onze inzichten en gaandeweg het project is er ruimte voor verfijningen en correcties.

Communicatie: helder en frequent

Goede communicatie is cruciaal. Elk project wordt geschraagd door een permanent gesprek waarin aannames, doelstellingen en verwachtingen over en weer uitgewisseld en zonodig bijgesteld worden. Het ritme van onze gefaseerde projectmethodiek creeert helderheid en planmatig overleg. Dit voorkomt misverstanden en maakt het makkelijk elkaar als mens te ontmoeten en prettig samen te werken.

Document Actions